Beoordelingsfiche

Gebruik de beoordelingsfyche om de groei van de kandidaat-bestuurder te evalueren en bij te houden.

Tips:

De lessenkaart na elke les overlopen samen met de leerling. Laat de leerling zichzelf quoteren. Bespreek samen deze quotering en stuur bij waar nodig.

Noteer volgende quotering: S = slecht, O = onvoldoende, V = voldoende, G = goed.

Wanneer 80% goed wordt beoordeeld, kan je aan het praktisch examen denken.

Download