Privacyverklaring KWB vzw - Rijbewijs

Kwb vzw respecteert de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet betekent, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt kwb vzw persoonlijke gegevens?

 • Kwb vzw houdt enkel persoonlijke gegevens bij die u zelf aan ons meedeelt via het inschrijvingsformulier voor de activiteit

Welke persoonlijke gegevens verwerkt kwb?

 • Kwb vzw verwerkt enkel de persoonlijke gegevens die u doorgeeft
 • Kwb vzw kan ook foto’s nemen tijdens de opleidingen. Vooraleer deze gebruikt worden voor promotionele doeleinden, wordt uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor ook nog gevraagd.

Waarvoor gebruikt kwb vzw uw persoonsgegevens?

 • Voor communicatiedoeleinden
 • Als bewijs van deelname ten overstaan van de overheidsadministratie

Verstrekt kwb mijn gegevens aan derden?

 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van onze socio-culturele opdracht en voor rechtstreekse communicatie van kwb vzw.
 • Daarnaast doet kwb een beroep op derden voor technische ondersteuning: het verzorgen van de IT-infrastructuur, het hosten van de database… Met elk van deze partners werd een verwerkingsovereenkomst afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden (technische ondersteuning uitgezonderd).

Hoe lang bewaart kwb vzw uw persoonlijke gegevens?

 • Kwb vzw houdt uw gegevens 10 jaar bij of tot u aangeeft dat uw gegevens verwijderd dienen te worden.

Verwerkt kwb vzw uw gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier verwerkt. Hiervoor maakt kwb vzw gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Wat kan ik zelf doen ivm mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u uw gegevens inkijken, iets wijzigen in deze gegevens, neem dan contact op met het kwb-secretariaat ( info@kwb.beof 02/246.52.52) of via www.kwb.be.
 • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

 • Kwb vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 januari 2019. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail op info@kwb.beals u deze wilt raadplegen.

Heeft u nog vragen of bedenkingen? Stuur een mail naar: info@kwb.be.