Inspiratiefilmpjes

Ter inspiratie! Rij mee met een kandidaat-bestuurder en haar lesgever.

Met dank aan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Voorbereid de auto in 1

Controle voor vertrek buiten de auto

Voorbereid de auto in 2

Controle van de boorddocumenten

Voorbereid de auto in 3

Controle van de bedieningsorganen

Voorbereid de auto in 4

Zit- en stuurhouding

Voorbereid de auto in 5

Instappen en klaar maken voor vertrek

De auto onder controle 1

De auto in beweging brengen

De auto onder controle 2

Remtechniek en noodstop

De auto onder controle 3

Sturen en kijken

De auto onder controle 4

De eerste rit op de openbare weg

De auto onder controle 5

Vertrekken op een helling

In het verkeer 1

Vertrekken en stoppen in het verkeer

In het verkeer 2

Benadering kruispunten en richtingsveranderingen

In het verkeer 3

Kruisen en inhalen van andere bestuurders

Een veilige rijstijl 1

Milieubewust en preventief rijden

Een veilige rijstijl 2

Zelfstandig rijden en kennis toepassen

Belangrijk voor je examen 1

Achterwaarts in een parkeervak rijden

Belangrijk voor je examen 2

Voorwaarts in een parkeervak rijden

Belangrijk voor je examen 3

In een rechte lijn achteruit rijden

Belangrijk voor je examen 4

Keren in een smalle straat

Belangrijk voor je examen 5

Rechts en links parallel parkeren