Column

Terug van nooit weggeweest: Het vormingsmoment voor begeleiders!

15 okt 2020

De rijbewijswerking van kwb bestaat al meer dan twintig jaar. Gegroeid vanuit reacties van jongeren en hun ouders over de hoge kostprijs om een rijbewijs te halen via de rijschool, zag deze dienst in 1979 het licht. Ook de grote onwetendheid over het systeem van vrije begeleiding en het feit dat er helemaal geen ondersteuning voor bestond, was een grote motivatie om ermee aan de slag te gaan.

Ook in de jaren erna bleef kwb zich opwerpen als ondersteuner, dienstverlener en belangenbehartiger van dit systeem. Bovendien is er de laatste jaren meer dan ooit nood aan ondersteuning voor wie zijn (klein)kind via vrije begeleiding leert rijden: de examens worden moeilijker, het verkeer drukker en hectischer. Het kostenplaatje voor het leren rijden via de rijschool stijgt daarnaast ook nog, en wordt voor gezinnen met lagere inkomens en/of meerdere kinderen stilaan onbetaalbaar.

Kwaliteit verhogen

Daarom organiseert kwb al jaren een workshop vrije begeleiding: eerst in twee avonden, later werd dat er één. Het doel: als begeleider veel beter voorbereid zijn op de rijlessen van je (klein)kind. Tijdens de workshops wordt een stappenplan overlopen dat kan helpen bij het opbouwen en uitstippelen van het rijopleidingstraject, en passeren tal van onderwerpen de revue: technische rijvaardigheid, wegcode, attitude, de begeleider als coach, autoverzekering en tips in verband met het praktische examen en wettelijk kader. In juni 2017 besliste de Vlaamse regering om vrije begeleiders voortaan te verplichten een vorming te volgen en een attest te halen. Hiermee zette ze in op het verhogen van de kwaliteit  van de vrije begeleiding, een visie die nauw aansluit bij die van kwb en de dienst rijbewijs. Deze beslissing gaf ook de vormingsavonden van kwb een stevige boost.

Meerwaarde

Nog geen drie jaar later, in maart 2020, werd het besluit van Vlaamse regering echter vernietigd door Raad van State, met als reden dat de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs een federale bevoegdheid is. Daarmee is het vormingsmoment dus niet langer verplicht, maar als kwb zijn we niettemin nog steeds zeer overtuigd van de meerwaarde ervan, én van de vrije begeleiding. Het geeft wie iemand anders leert rijden immers meer zelfvertrouwen en tools om dit doen, wat de lessen enkel ten goede kan komen. Kwb zal deze vormingsmomenten dan ook blijven aanbieden en werkt hiervoor enkel samen met lesgevers die door departement mobiliteit erkend zijn als lesgever en ervaringsdeskundige zijn in rijopleidingen.

Ook de Vlaamse regering, departement mobiliteit en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde erkennen de meerwaarde van het vormingsmoment voor begeleiders. Het verhogen van de kwaliteit van de rijopleidingen kan onder meer helpen in het streven naar minder verkeersslachtoffers, een van de doelstellingen van onze regering. Er wordt dan ook volop gewerkt aan een aangepaste wetgeving, zodat het verplichte vormingsmoment voor begeleiders terug uit de startblokken kan schieten. Een exacte datum of termijn is niet gekend, maar niets houdt je tegen om intussen vrijwillig je kennis te komen aanscherpen. Kwb houdt deze evolutie in ieder geval scherp in de gaten. Zodra hierover meer nieuws is, zal je dit kunnen lezen op de Facebook-pagina van kwb Rijbewijs, op www.kwb.be/rijbewijs.be en in Raak.