Column

Hoe vul je een aanrijdingsformulier goed in?

17 feb 2020

We hopen allemaal dat we nooit betrokken raken bij een ongeval. Ik wens iedereen een veilige rit toe, elke dag! Mocht je helaas toch een ongeluk meemaken, hou dan deze goede raad en tien tips in het achterhoofd.

Goede raad

Een verkeerd of onvolledig ingevulde ongevalsaangifte geeft aanleiding tot problemen, en soms kan het de niet-aansprakelijke bestuurder zelfs zijn rechten kosten. Een goed ingevuld aanrijdingsformulier versnelt bovendien de schaderegeling. Het is dan ook belangrijk dit document correct en juist in te vullen. Wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding, ben je vaak even in shock. Kalm blijven en je zo snel mogelijk herpakken is de eerste boodschap ...

10 tips

1. Als er gewonden zijn, verwittig dan steeds de politie!

2. Leg in je wagen op voorhand een aanrijdingsformulier waarop je eigen gegevens (vakje 6 t.e.m. 8) al ingevuld zijn. Zo bespaar je kostbare energie op het moment van het ongeval. 

3. Schrijf leesbaar, bij voorkeur in drukletters. Vermijd doorhalingen en schrappingen. 

4. Probeer steeds overeen te komen met de tegenpartij en samen te ondertekenen. 

5. In geval van discussie of betwisting, verzamel alle gegevens van de tegenpartij en vul je eigen aanrijdingsformulier in. Overweeg ook of het nuttig is de politie te contacteren. 

6. Bent u niet akkoord met de verklaring van de tegenpartij? Vermeld dit zeker (in vak 14)! 

7. Zijn er getuigen? Vermeld hun gegevens. Zo niet kan men dit later betwisten ...

8. Zorg voor een volledige verklaring. Wanneer je toch iets vergeet in te vullen, kan dat later ontkend, tegengesproken of betwist worden. 

9. Controleer de gegevens van de tegenpartij grondig. Met name de nummerplaat en verzekeringsgegevens zijn belangrijk. 

10. Nog meer tips vind je op de afbeelding (de volledige afbeelding op onze fb-pagina!)!