Column

Terugkommoment

31 mar 2019

Met de nieuwe rijopleiding, die sinds oktober 2017 van kracht is, zijn heel wat dingen veranderd. Naast het verplichte vormingsmoment voor begeleiders is ook de invoering van een terugkommoment nieuw onder de zon. Maar wat is het precies? Iedereen die na 30 september 2017 een voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd bij een Vlaamse gemeente of het inwisselde tegen een ander type, moet voortaan verplicht een terugkommoment van vier uur volgen, tussen de zes en negen maanden na het behalen van het definitief rijbewijs.

Waarom?

Onderzoek toont aan dat het risico op een ongeval bij beginnende bestuurders het hoogst is kort na het behalen van het rijbewijs. Zij overschatten de eigen rijvaardigheden én onderschatten de risico’s in het verkeer. Een gebrek aan ervaring is hierin de grootste factor. Met de invoering van een verplicht terugkommoment wil de Vlaamse Regering daarnaast ook de strijd aangaan met de belangrijkste ongevalsoorzaken, zoals overdreven of onaangepaste snelheid, rijden onder invloed of afleiding, en zo het aantal verkeersslachtoffers bij de grootste risicogroep drastisch terugdringen.

Wat staat er op het programma?

Het terugkommoment valt uiteen in drie grote delen: een kennismaking, een praktijkgedeelte, en een groepsgesprek over verkeersattitude.

Tijdens de kennismaking wordt onder meer nagedacht over eigen vaardigheden als bestuurder. Waar ben ik goed in, waar moet ik nog aan werken? Er wordt ook besproken wat een ‘goede bestuurder’ is en mogelijke oorzaken van ongevallen worden aangehaald.

Het praktijkgedeelte draait in hoofdzaak rond sensibilisering, en dus het voorkomen van ongevallen. Deelnemers ervaren wat er gebeurt met henzelf en hun wagen wanneer ze een noodstop moeten maken, een seconde zijn afgeleid of ze onder invloed achter het stuur zitten. Zo leren ze inzicht krijgen in onder meer stopafstand en reactietijd.

In het groepsgesprek praten de deelnemers met elkaar en de begeleider over risicovol en veilig rijgedrag. Zo zal het gaan over het inschatten van verkeerssituaties, de invloed van emoties op rijvaardigheid, de krachten die meespelen bij een ongeval, anticiperend rijgedrag en het gebruik van veiligheidssystemen. Ook hier zullen de deelnemers reflecteren over zichzelf, en hun eigen houding als chauffeur.

Is het een tweede examen?

Nee, je wordt niet beoordeeld, maar moet wel aanwezig te zijn. Als je het terugkommoment niet volgt, kan dat immers beschouwd worden als ‘rijden zonder rijbewijs’, een overtreding waar boetes tot 4.000 euro opstaan.

Meer info over het terugkommoment op www.kwb.be/rijbewijs.