Drie wetten, afgekondigd op 13 april 2019, zorgen voor aangepaste verkeersgedragsregels, die vooral de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers verder moeten verbeteren.

Zo worden onder meer “alle fietsers/voetgangers tegelijk groen”, nieuwe toegangsvoorwaarden tot schoolstraten en de mogelijkheid om naast fietsstraten ook fietszones af te bakenen, ingevoerd.

De meeste maatregelen gelden vanaf 1 juli 2019 (enkele zijn al vanaf 31 mei van kracht).

Er zijn verschillende nieuwe fietsvriendelijke maatregelen voorzien, namelijk:

 • de mogelijkheid om aan de fietsstraatborden F111 en F113 (fietsstraat) een zonale geldigheid te geven;
 • in fietsstraten worden bestuurders van rijwielen en speed pedelecs gelijkgesteld met fietsers;
 • drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 meter worden per definitie gelijkgesteld met fietsen (inwerkingtreding op 31 mei);
 • de door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt van 18 km/u verhoogd tot 25 km/u (inwerkingtreding op 31 mei);
 • jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van minder dan 9 jaar) mogen de trottoirs en de verhoogde bermen gebruiken; de grootte van de fiets is niet langer een criterium (inwerkingtreding op 31 mei);
 • buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van ten minste 1,50 meter tot fietsers en bromfietsers (inwerkingtreding op 31 mei);
 • de integrale groenfase voor fietsers, de fietser-voetganger lens en het verkeerslicht dat het rechts afslaan bij rood toelaat (inwerkingtreding op 31 mei);
 • de toegangsvoorwaarden tot schoolstraten worden aangepast: naast voetgangers krijgen alle rijwielen en speed pedelecs toegang, en het uitrijden van schoolstraten is in principe toegelaten voor alle motorvoertuigen;
  de verplichting om voetgangers en fietsers niet te hinderen of in gevaar te brengen, wordt uitgebreid naar alle bestuurders (en dus niet langer enkel voor bestuurders van motorvoertuigen);
 • de mogelijkheid om met twee naast elkaar rijden wordt uitgebreid naar bestuurders van speed pedelecs (inwerkingtreding op 31 mei).

Andere wijzigingen die werden aangenomen zijn:

 • definiëring van het luchthavengebied als een zone in de onmiddellijke nabijheid van een luchthaven, aangeduid door de nieuwe verkeersborden F119 et F120, waarin afwijkingen op het verkeersreglement kunnen gelden;
 • buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders op de rijbaan een zijdelingse afstand van 1,50 meter laten tot de voetgangers (inwerkingtreding op 31 mei);
 • de integrale groenfase voor voetgangers (inwerkingtreding op 31 mei);
 • de afstand waarbinnen het verplicht is om de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken, wordt teruggebracht van 30 m tot 20 m (inwerkingtreding op 31 mei).

De referenties van de parlementaire documenten zijn de volgende:

De PDF van het Verkeersreglement dat in werking treedt op 31 mei is beschikbaar onder 'Downloads'. De online tekst zal worden aangepast zo dicht mogelijk bij de datum van inwerkingtreding.

28 mei 2019