Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen), kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Die periode werd destijds als ‘straftijd’ ingevoerd. Maar het zijn wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.

6 uur rijles in een rijschool

De regering voert daarom een alternatief systeem in waarin de wachttijd niet geldt. Maar wie na verval van zijn voorlopig rijbewijs meteen een nieuw wil aanvragen, moet wel aan een bijkomende voorwaarde voldoen. Aanvragen kan pas nadat men 6 uur rijles heeft gevolgd in een rijschool én men dit kan bewijzen via een getuigschrift.

12 maanden geldig

Maar daar stopt het niet. Het voorlopig rijbewijs dat in deze gevallen wordt uitgereikt, zal ook minder lang gelden dan de normale duur van 18 of 36 maanden. Het heeft slechts een geldigheidsduur van 12 maanden. Men kan dus in principe een extra jaar oefenen vooraleer men het praktische examen gaat afleggen.

Slechts 1 keer aanvragen

Een voorlopig rijbewijs aanvragen op basis van deze regeling kan maar 1 keer. Bovendien moet men die ene kans benutten in de 3 jaren die volgen op de datum waarop de geldigheidsduur van het voorlopige rijbewijs verstreken is. De regering wil uiteraard vermijden dat men altijd blijft autorijden met een voorlopig rijbewijs door het telkens te verlengen.

Het nieuwe systeem zorgt eigenlijk voor een overbrugging en extra kans tijdens de zogenaamde wachtperiode van 3 jaar. Een keer de wachtperiode verstreken is, valt men gewoon terug op het reeds bestaande systeem. Wie 3 jaar heeft gewacht, kan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen met een normale geldigheidsduur. Niet vergeten dat wiens voorlopig rijbewijs is vervallen, geen nieuw voorlopig rijbewijs moet aanvragen. Hij of zij kan er ook voor kiezen om 6 uur rijles te volgen in een rijschool en daarna meteen het praktische rijexamen af te leggen.

Model nieuw voorlopig rijbewijs

Het nieuwe voorlopige rijbewijs zal verspreid worden onder de naam ‘voorlopig rijbewijs model 12’ en ziet er zo uit:

Het nieuwe model krijgt een plekje in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.

Bestaande modellen aangepast

Tot slot worden de bestaande modellen van de voorlopige rijbewijzen aangepast. Op model 3 (geldig voor o.a. motorfietsen, vrachtwagens en bussen) staat voortaan bijvoorbeeld uitdrukkelijk de datum van afgifte van het eerste voorlopig rijbewijs van de categorie waarvoor het voorlopig rijbewijs geldig wordt verklaard, de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden. De achterkant van het model in het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs wordt vervangen door:

Ook op de achterkant van model 36 (voertuigen categorie B) staat nu uitdrukkelijk de datum waarop de houder geslaagd is voor het theoretisch examen en het gewest waar dit theoretisch examen heeft plaatsgevonden. Nieuwe versie van de achterkant in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B:

Dezelfde wijziging wordt doorgevoerd voor het voorlopig rijbewijs model 18 (voertuigen categorie B) in het KB van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B.


Bron: Koninklijk besluit van 5 september 2018 tot wijziging van de bepalingen betreffende het voorlopig rijbewijs, BS 12 oktober 2018.

19 december 2018