Ben je ingeschreven voor een "Vormingsmoment voor begeleiders" bij kwb rijbewijs?
Met dit bericht informeren we je over een belangrijke wijziging.

Het besluit van de Vlaamse regering van 9 juni 2017 verplichtte begeleiders een vormingsmoment te volgen, om vermeld te kunnen worden op het voorlopig rijbewijs van de leerling-chauffeur. Op 12 maart 2020 vernietigde de Raad van State dit besluit echter. Daardoor ben je niet langer verplicht dit vormingsmoment te volgen.

We hebben iedereen die heeft ingeschreven een mail gestuurd betreffende deze wijziging. Kijk ook even in je mailbox onder "ongewenste items" of "Spam".

Hoewel het niet langer verplicht is, zijn we als kwb niettemin zeer overtuigd van de meerwaarde van dit vormingsmoment voor wie zijn (klein)zoon of -dochter naar een rijbewijs wil begeleiden. 

De vorming is erop gericht de begeleider voor te bereiden op zijn taak als begeleider. Er wordt hem een stappenplan aangereikt dat de begeleider kan helpen bij het opbouwen en uitstippelen van het rijopleidingstraject. Tevens komen technische rij-vaardigheid, attitude, de begeleider als coach, autoverzekering en tips in verband met het praktische examen en wettelijk kader aan bod. De deelnemers krijgen tips & tricks van een ervaringsdeskundige rond de rijopleiding.

In het najaar zullen er dan ook nieuwe vormingsmomenten georganiseerd worden. Aarzel dus niet om over enkele maanden de nieuwe data te bekijken op deze website!

19 maart 2020